SKOGSBRUK SOM EN DEL AV KOLONIAL POLITIK

Dagens skogsbruk är en fortsättning av den koloniala politik som svenska staten har utfört i över 400 år i Sápmi, där marker har stulits och idag så kalhuggs renbetesskogar och skogsbolagen kör över vad samebyarna säger under samråden. Fortfarande efter trettio år har Sverige inte skrivit under FN-konvention ILO-169 för urfolks rättigheter och har inte uppehållit rätten till ‘Free, Prior and Informed Consent’ för samerna som urfolk när det kommer till exploateringar på traditionella marker. Skogsbruket måste avkoloniseras för allas vår skull, orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt.

AVKOLONISERANDE AKTIVISM

Skogsupproret finns inte till för att ‘hjälpa’ samerna att avkolonisera Sápmi utifrån inställningen eller förutsättningen att samerna själva är hjälplösa. Vi inser att allas våran frigörelse är sammanbunden, och därför arbetar vi i solidaritet med samer i arbetet att avkolonisera Sápmi.

Vi inser med ödmjukhet att det alltid finns mer att lära, och att vi alla — oavsett om vi är samiska eller icke-samiska aktivister — behöver avkoloniseras och arbeta med vår egen jämlikhet, jämställdhet och könsdiskriminering. Vi lär oss från våra misstag, är transparenta och tar ansvar om något inte står rätt till.

DÄRFÖR ÄR URFOLKSRÄTT KLIMATRÄTTVISA

Sápmi är ett av de områden där folket redan idag drabbas hårdast av klimatkrisen Vid polerna går uppvärmningen dubbelt (!) så snabbt som i övriga världen. Det får katastrofala följder för rennäringen, fiskenäringen och andra traditionella urfolksyrken. Lägg till skogsmissbruket där de sista gammelskogarna skövlas så blir bilden klar över den ekologiska krisen i Sverige idag.


Naturmissbruket har lett till en existentiell kris för samerna som behöver skogen och naturen för att kunna fortsätta leva som de alltid gjort. Genom sitt sätt att leva och sina urfolksrättigheter skyddar de naturen. Därför är att skydda urfolk att skydda naturen. I de flesta länder där urfolk finns pågår det därför ett starkt samarbete mellan klimatrörelsen och urfolken. Samerna visar oss att det går att leva i samklang med naturen. Men deras levnadssätt är hotat, liksom klimatet. Ursprungsbefolkningars kunskap är avgörande för att vi ska kunna lösa klimatkrisen. Därför måste aktivisters röster från ursprungsbefolkningar höjas. Så kan verklig klimatomställning ske.