Skogsupproret (Forest Rebellion) är en gräsrotsrörelse som år 2020 växte fram ur samarbetet mellan aktivister från Extinction Rebellion och samiska aktivister. Vi använder fredliga aktioner och civil olydnad för att kämpa mot skogsmissbruk och stödja kampen för urfolkets rättigheter.

Läs mer om skogsupprorets historia

VÅR VISION

Vi vill ha ett socialt system som respekterar mänskliga rättigheter och planetens gränser. Det skulle innebära skogsbruk som inte uttömmer skogens ekosystem, utan i stället främjar biologisk mångfald, klimatet och mänskliga rättigheter samt urfolkets rättigheter.

Ett sådant rättvist och respektfullt system är också fritt från dominans och kolonialism. Samiska grypper upplever tryck från exploaterande industrier och (statlig) kolonialt beteende. Att stötta motståndet från samiska grupper betyder att ta ställning mot kolonial mentalitet och mot industriell förstörning av ekosystem samt för urfolkets traditionella sätt att leva och försörja sig på. Urbefolkningen utgör 5 procent av den globala befolkningen men ändå skyddar de 80 procent av den biologiska mångfalden på vår planet.

Vi erkänner att urfolken är berättigade till att deras rättigheter respekteras, inte bara på pappret utan även rent praktiskt. En av dessa rätter är rätten till Free, Prior & Informed Consent (FPIC). Det innebär en samrådsprocess utan manipulering eller tidspress, som styrs av gruppen som blir påverkad med rätten att säga Nej.


Lär dig mer om avkolonisering

SÅHÄR VILL VI NÅ VÅRA MÅL

Vi vill mobilisera folk från alla håll och kanter till civil olydnad och direkt aktion för att stå bakom Sápmi och de röster som länge har kritiserat Sveriges koloniala skogsbruk. Många grupper är aktiva när det gäller skogen och det är här vi tror vi kan spela en meningsfull roll i rörelsens ekologi.

Genom patrullering av avverkningshotade skogar i Sápmi och direkta aktioner har vi redan lyckats att skydda skogar och stöda samiska urbefolkningen på plats. Med hjälp av donationer vill vi vidga dessa metoder i framtiden och nå ut till flera människor. Just nu kommer många av våra aktivister från de södra delar av Sverige eller andra europeiska länder, men vi vill gärna inkludera människor med många olika bakgrunder, ur alla delar av landet.

Om vi verkligen vill göra skillnad måste vi dock vara medvetna om bakomliggande orsakerna av systematiskt förtryck. Vi strävar efter att avkolonisera oss själva och genomföra avkoloniserad aktivism som är baserad på förtroende- och ansvarsfulla relationer. Att överföra dessa principer till dagliga arbetet är en pågående process som kräver ödmjukhet, reflektion och förståelse.


Läs mer om NVDA (non-violent direct action)

SÅHÄR SAMARBETAR VI

Skogsupproret använder en struktur som kallas för Self Organising System (SOS). Det är en platt och föränderlig struktur som decentraliserar ledarskap till alla. Vi är inte beroende av en styrelse, utan besluten tas av de grupper som initierar förslagen och som påverkas av besluten. Vi består av mindre arbetsgrupper (t.ex. media, logistik, outreach) där de samarbetar genom koordineringsmöten. Vi vill skapa en kultur där alla känner sig välkomna, vågar vara öppna och att säga Nej.

Vi är en del av klimat- och mänskliga rättigheterrörelsen där alla grupper bidrar med sina olika metoder, kunskaper och perspektiv. Därför samarbetar vi med andra organisationer som t.ex. Greenpeace, Fältbiologerna och Amnesty för att uppnå våra mål tillsammans. Exempelvis har vi samarbetat mellan organisationer tillsammans med Muonio sameby för att stödja samebyn på plats i motståndet mot statliga bolaget Sveaskog.


Bli aktiv